Защита от копиране

Специално разработени печати със защита от копиране

Предлагаме изработка на модели на автоматични печати, защитени от копиране. Може да видите такива печати по-долу. Можем да изработим такъв персонализиран печат за всеки желаещ. Оскъпяването от обикновен печат е 18.99 лв. Всеки защитен от копиране печат е уникален, тоест за всеки клиент се изработва собствен фигуративен елемент.
Защитените от копиране печати не могат да се изработят от друга фирма, а вие ще имате сигурността, че документите, които подпечатвате не могат да се копират без ваше знание.
Можете да видите,кои печати могат да се защитят като сортирате категорията с дадени печати с опцията: Защита от копиране
или изберете от тук:
Кръгли печати с възможност за защита от копиране
П
равоъбълни печати с възможност за защита от копиране
Д
жобни печати с възможност за защита от копиране
П
рофесионални метални печати с възможност за защита от копиране

Можете да поръчате защита и за вашия печат подпис!

Защитени печати

Защитени печати

Печат със защита от копиране

 

Защитен печат