Поръчай сега на 0988 865 842

В цената на печатa е включена изработката на клишето с ваш текст или картинка. Текстът или логото за вашия печат може да напишете в процеса по заявяване на поръчката или да ни го пратите на sales@stamps.bg или на skype:stamps.bg. При получаване, печатът е готов за работа.
Не забравяйте и вашите визитки - избор от над 30 вида висококачествен картон.

ТАБЕЛИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

12.50 лв.
+

Описание

ТАБЕЛИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Табелите от Европейски програми са специални обозначения, които се използват за да се покаже финансирането и участието на Европейския съюз в проекти и програми в различни области. Тези табели са важен инструмент за прозрачност и комуникация на резултатите от европейското финансиране и помагат на гражданите и заинтересованите страни да разберат какви средства се изразходват и в какви проекти се инвестира.
Всяка табела от Европейски програми съдържа информация относно програмата или проекта, за който се отнася.
Тя обикновено включва следните елементи:

 1. Име на програмата или проекта: Показва наименованието на конкретната програма или проект, която е финансирана от Европейския съюз.
 2. Бюджет: Указва общата сума, която е отпусната от Европейския съюз за програмата или проекта. Това включва както финансирането от Европейския съюз, така и съфинансирането от други източници.
 3. Дейности: Описва конкретните дейности или проекти, които се финансират от Европейската програма. Тук се посочват целите, действията и очакваните резултати от програмата или проекта.
 4. Участници: Показва организациите, институциите или държавите-членки, които са участници в програмата или проекта. Това може да включва правителствени органи, университети, научни институти, бизнес сектор и други заинтересовани страни.
 5. Продължителност: Показва периода, за който е финансирана програмата или проектът. Това включва начална и крайна дата на финансирането.
 6. Резултати: Описва очакваните резултати и въздействие от програмата или проекта. Тук се посочват конкретни мерки за оценка на постигнатите резултати и приноса към задачите на Европейския съюз
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 • Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
 • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
 • Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 • Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
 • Мярка 123 " Добавяне на стойност към зеледелски горрски продукти"
 • Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия"

Табелите се изработват от материал коматекст( разпенено PVC)
Преимуществата на разпененото PVC е, че са леки, лесни за обработка, устойчиви на атмосферни влияния, корозия, химикали и основи, ниски нива на горимост, топлоотдаване и абсорбация на вода.

 • Срок на изработка: от 2 до 4 работни дни
 • Всички цени са С включено ДДС
 • Всички цени са за готови дизайни или изписана цялата нужна информация на мейл или вайбър.
 • Изпратени снимки на проекти,които ние трябва да преработим или изпишем се заплаща като услуга ( 20.00лв.)

Готовите проекти или изписано нужно съдаржание може да изпратите на sales@stamps.bg или на viber: 0988 865 842

Характеристики

Печат

Дизайн: